Mnoho dnešného blahobytu máme aj vďaka práci staršej generácie, či už sú to spoločné statky, alebo individuálne statky, ktoré tí šťastnejší zdedia po svojich rodičoch.

Je to pár rokov dozadu, čo som cestoval po Slovensku vlakom a zamýšľal som sa, aké šťastie máme, že tieto tunely a trate vybudovali v minulosti. Dnes to stojí toľko, že by sme to nedokázali vybudovať. Mohli by sme diskutovať o tom, či si to môžeme dovoliť, nemôžeme, alebo máme len smolu, že je to proste vzhľadom na naše HDP a rozsah využiteľnosti (škála, úspory z rozsahu) drahšie, ako v prípade väčších krajín a je to otázka priorít. Mohli by sme sa vyhovoriť aj na hospodárenie štátu.

Tento tunel, bol budovaný mnohými ľuďmi , ktorí už ani nie sú medzi nami. Takýchto príkladov by sme našli nekonečne veľa. Tieto dedičstvá – rozumej napr. infraštruktúra, vedomosti, systém, SLOBODA, nehnuteľný majetok si nikto do hrobu neberie. Vďaka tomu, majú súčasné generácie oveľa lepšiu východiskovú pozíciu a predpoklad na lepší život. (porovnávam minulosť vs. súčasnosť).

Myslím si, že je našou povinnosťou myslieť na to, ako sa bude mať staršia generácia a na to, aby sme im pomohli zabezpečiť dôstojný život, pretože my čerpáme z toho na čom oni pracovali ich produktívny život. Nehovorím o sociálnom populizme ala smer a znižovaní dôchodkového veku. Ja som za to,aby bol  dôchodkový vek vyšší, pretože odchod do dôchodku spôsobuje veľkej časti národa mentálnu i fyzickú degeneráciu. Inak povedané – tešia sa do dôchodku neuvedomujúc si, že pre mnohých z nich je to to najhoršie rozhodnutie, aké môžu urobiť smerom ku kvalite budúceho života. Riešením môže byť flexibilný systém, ktorý im dá možnosť voľby (skrátený úväzok, výpočet dôchodku, atď). Zároveň je jasné, že okruh možných zamestnaní sa zásadne znižuje. Možno to nakoniec vyrieši stúpajúca pridaná hodnota ľudskej práce a riešenie bude v zapojenie staršej generácie do spoločenského života, celoživotného vzdelávania atď a ekonomický rozmer pôjde do úzadia. Samozrejme, každý má byť v prvom rade zodpovedný sám za seba a dôchodok má byť výrazne zásluhový.  No zodpovednosť našej generácie je o niečo vyššia, ako si chceme pripustiť.

Generálny cieľom je aktívny život vo vyššom veku a dôstojné podmienky pre túto kapitolu života. Pretože inak to aj tak prinesie veľa starostí každému z nás.